Nexi company data

Podaci o kompaniji

Slovačka

Naziv: Nexi Central Europe, a.s.

Sedište kompanije: Röntgenova 1, PO Box 79 - 851 01 Bratislava, Slovačka

Broj telefona: +421/2 6828 5113

PDV broj: SK2020319928

Matični broj: 31372074

Preduzećem upravlja i koordinira kompanija Nexi S.p.A.

 

Mađarska

Naziv: Nexi Central Europe, a.s. Hungarian Branch

Sedište kompanije: Alíz utca 3, 1117 – Budimpešta, Mađarska

Broj telefona: T. +36 1.4212.200

PDV broj: HU27119888 / 27119888-2-43

Matični broj: 01-17-001281

Preduzećem upravlja i koordinira kompanija Nexi S.p.A.

Srbija

Naziv: Nexi RS d.o.o. Beograd

Sedište kompanije: Bulevar Zorana Djindjica 144v, 11070 – Belgrade, Srbija

Broj telefona:  (011) 2071100

Faks:  (011) 2071115

PIB: 103751232

Matični broj: 20011408

Račun: 170-30020480000-52

Preduzećem upravlja i koordinira kompanija Nexi S.p.A

 

Češka

Naziv: Nexi Czech Republic, s.r.o.

Sedište kompanije: V Celnici 1031/4, Nové Město (Praha 1) 110 00 Prag, Češka

PDV broj: CZ27391761

Matični broj: 27391761

Preduzećem upravlja i koordinira kompanija Nexi S.p.A.

Hrvatska

Naziv: SIA Croatia d.o.o.

Sedište kompanije: Varšavska 1 - 10000 Zagreb, Hrvatska

Broj telefona  +385 (1) 6392 900

Faks  +385 (1) 6392 999

PDV broj: 00865179812

Matični broj: 02156601

Preduzećem upravlja i koordinira kompanija Nexi S.p.A.