Nexi company data

Údaje o spoločnosti

Slovensko

Názov: Nexi Central Europe, a.s.

Sídlo spoločnosti: Röntgenova 1, PO Box 79 - 851 01 Bratislava, Slovensko

Telefónne číslo recepcie: +421/2 6828 5113

DIČ: SK2020319928

Reg. Číslo: 31372074

Spoločnosť Podlieha riadeniu a koordinácii Nexi S.p.A.

 

Maďarsko

Názov: Nexi Central Europe, a.s. Hungarian Branch

Sídlo spoločnosti: Alíz utca 3, 1117 – Budapest, Hungary

Telefónne číslo recepcie:  T. +36 1.4212.200

DIČ: HU27119888 / 27119888-2-43

Reg. Číslo: 01-17-001281

Spoločnosť Podlieha riadeniu a koordinácii Nexi S.p.A.

Srbsko

Názov: Nexi RS d.o.o. 

Sídlo spoločnosti: Bulevar Zorana Djindjica 144v, 11070 – Belgrade, Serbia

Telefónne číslo recepcie:  (011) 2071100

Faxové číslo recepcie:  (011) 2071115

DIČ: 103751232

Matični broj: 20011408

Račun: 170-30020480000-52

Spoločnosť Podlieha riadeniu a koordinácii Nexi S.p.A.

 

Česká republika

Názov: Nexi Czech Republic, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: V Celnici 1031/4, Nové Město (Praha 1) 110 00 Praha, Česká republika

Telefónne číslo recepcie: CZ27391761

Reg. Číslo: 27391761

Spoločnosť Podlieha riadeniu a koordinácii Nexi S.p.A.

Chorvátsko

Názov: SIA Croatia d.o.o.

Sídlo spoločnosti: Varšavska 1 - 10000 Zagreb, Chorvátsko

Telefón  +385 (1) 6392 900

Fax  +385 (1) 6392 999

OIB Number: 00865179812

Matični broj: 02156601

Spoločnosť Podlieha riadeniu a koordinácii Nexi S.p.A.