Merchant Offer

Rešenja u oblasti digitalnog plaćanja

Naše poslovanje 

Naše aktivnosti su fokusirane na kompletnu obradu (Issuing i Acquiring) kartičnih transakcija (debitne/kreditne, pripejd, kartice lojalnosti, poklon kartice i kartice za gorivo), upravljanje terminalima i usluge sa dodatom vrednošću, kontrolu usklađenosti i izveštavanje za potrebe nadzora poslovanja na finansijskim tržištima za velike bankarske grupacije i mrežne usluge za konektivnost i razmenu poruka preko naše “broadband“ infrastrukture .

Pružamo sledeće usluge

Platne kartice

 • Izdavanje i prihvatanje kartica (Issuing and Acquiring processing), autorizacija transakcija
 • Uspostavljena i usklađena konektivnost sa VISA/MC i drugim međunarodnim, nacionalnim i privatnim brendovima
 • Upravljanje kreditnim i debitnim karticama
 • Web servisi za klijente i korisnike kartica: promena statusa, promena PIN koda, onlajn prenos, promena limita
 • Personalizacija kartice, štampanje PIN kod-a i izvoda
 • Elektronski novčanici (eWallets) – ApplePay, GooglePay, itd.
 • Profesionalni Call centar i korisnička podrška
 • Rešavanje finansijskih reklamacija i prevencija zloupotrebe

Posebne platne kartice 

 • Obrada kartica privatnih robnih marki, kartica za gorivo i poklon kartica
 • Sistem kartica lojalnosti
 • Obračuni ciklusa plaćanja
 • Kompletno upravljanje i personalizacija kartica

Rukovanje bankomatima i POS terminalima

 • Kompletno upravljanje POS terminalima i bankomatima
 • Razvoj i sertifikacija softvera i konfiguracije
 • VAS: mobilna dopuna, izvodi, promena PIN koda, DCC rešenja, upravljanje ključevima, placanje na rate
 • Virtuelni POS terminal na bankomatu: plaćanja, uplate (Cash In), dopuna, slanje novca
 • Mobilna POS rešenja
 • EFT serverska oprema instalirana u maloprodajnim objektima i hotelima

Prikupljanje transakcija i platne usluge preko više kanala

 • Prikupljanje transakcija iz različitih izvora, različiti tipovi POS terminala, e-trgovina
 • Priprema uputstava za prihvatioce platnih kartica za poravnanje trgovaca

Payment Gateway usluga za fizičke i virtuelne terminale

 • Usluga rutiranja (Gateway) omogućava prihvatiocima platnih kartica da na svojim terminalima (POS ili bankomatima) prihvataju kartice velikih međunarodnih kartičnih šema, kao što su Visa, MasterCard, JCB, China UnionPay, Diners/Discover i American Express, preko jedne konekcije, čime se izbegava potreba za konektovanjem sa pojedinačnim sistemima  
 • eCom rešenja (internet plaćanja)
 • mCom rešenja (mobilna plaćanja)