Legal notice

Uslovi korišćenja sajta


Ovi uslovi korišćenja regulišu pristup veb stranicama korporativnog veb-sajta NEXI CENTRAL EUROPE A.S. (“NEXI CENTRAL EUROPE”) koji se može naći na nexicentraleurope.com, kao i korišćenje usluga koje mogu biti pružene prilikom pristupanja ovom veb-sajtu. Podložni su promenama od strane NEXI CENTRAL EUROPE, kompanije koja je vlasnik i koja upravlja ovim veb-sajtom i odgovorna je za njegov sadržaj.

Sve izmene će biti objavljene na ovom veb-sajtu, a njegovo korišćenje će biti regulisano najnovijom verzijom uslova korišćenja koji su objavljeni u vreme vašeg pristupa. Pristup i korišćenje ovog veb-sajta podrazumeva vaše potpuno prihvatanje ovih uslova korišćenja. Ako ne nameravate da prihvatite ove uslove, molimo vas da ne koristite ovaj veb-sajt. NEXI CENTRAL EUROPE zadržava pravo da prekine ili suspenduje vaš pristup ili korišćenje ovog veb-sajta ukoliko zaključi da su ovi uslovi prekršeni, ili ako to bude bilo potrebno iz bezbednosnih razloga.

1) AUTORSKO PRAVO

© Copyright 2022 NEXI CENTRAL EUROPE. – Sva prava su zadržana.
 
Reprodukovanje materijala sadržanih na ovom veb-sajtu, bilo kojim sredstvima ili putem bilo kojih medija, nije dozvoljeno bez prethodne pisane saglasnosti kompanije NEXI CENTRAL EUROPE.
 
Kopiranje ili štampanje za isključivo ličnu, nekomercijalnu upotrebu je dozvoljeno. Nije dozvoljeno menjanje, objavljivanje, ponovno prenošenje, prodavanje, kopiranje, pravljenje izvoda, distribuiranje ili izlaganje bilo kog dela sadržaja bez prethodne pisane saglasnosti kompanije NEXI CENTRAL EUROPE.
 
Veb-sajt www.nexicentraleurope.com ne autorizuje nikakve linkove ka svom veb-sajtu putem takozvanih praksi „uokviravanja“ (u okviru veb-sajta koji pravi link) ili „dubokog povezivanja“ (linkovi ka internim stranicama veb-sajta).
 
Citati u obliku izveštaja, istraživanja, kritika ili pregleda su dozvoljeni, ukoliko su praćeni navođenjem izvora (www.nexicentraleurope.com), uključujući i adresu domena www.nexicentraleurope.com, i imena autora, ukoliko se citat odnosi na određeni tekst.
 
Sadržaj koji se reprodukuje na ovom veb-sajtu može se dalje reprodukovati samo uz prethodnu pisanu saglasnost kompanije NEXI CENTRAL EUROPE.
 
Prava u vezi sa potpisanim tekstovima pripadaju njihovim autorima.

2) ZAŠTIĆENI ZNAK

NEXI je zaštićeni znak NEXI S.p.A, matične kompanije NEXI CENTRAL EUROPE. Ostali znaci jesu ili mogu biti vlasništvo NEXI S.p.A. i/ili drugih kompanija. Ti znaci se ne smeju koristiti bez prethodne pisane saglasnosti njihovih vlasnika.
 
3) OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NEXI CENTRAL EUROPE ne garantuje kontinuitet u pogledu dostupnosti interneta na ovom veb-sajtu, niti pružanje bilo kakvih usluga koje su dostupne putem ovog veb-sajta. Korisnik se saglašava i prihvata da veb-sajtovi do kojih se može doći preko linkova na ovom veb-sajtu pripadaju trećim stranama i da su nezavisni od ovog veb-sajta i od komercijalne organizacije NEXI CENTRAL EUROPE. U skladu s tim, NEXI CENTRAL EUROPE ne može preuzeti nikakve garancije ili odgovornost u vezi sa postojanjem ili sadržajem navedenih veb-sajtova koji su povezani putem linkova.
 
NEXI CENTRAL EUROPE se obavezuje da će uložiti razumne napore da obezbedi da materijali i sadržaji objavljeni na ovom veb-sajtu prođu pažljivu procenu i analizu, da budu pripremljeni sa najvećom pažnjom i da se redovno ažuriraju.
Međutim, može doći do grešaka, nepreciznosti ili propusta. U skladu s tim, NEXI CENTRAL EUROPE odbija bilo kakvu odgovornost za greške, nepreciznosti ili propuste koji se mogu pojaviti na ovom veb-sajtu.
Ovaj veb-sajt se isporučuje u stanju „kakav jeste“, a NEXI CENTRAL EUROPE ne pruža nikakvu garanciju, izričitu ili implicitnu, u vezi sa tim, uključujući bilo kakvu garanciju tačnosti, potpunosti, nekršenja prava trećih strana, utrživosti ili prikladnosti ovog veb-sajta za određenu svrhu. Posebno, NEXI CENTRAL EUROPE ne garantuje da ovaj veb-sajt neće sadržati kompjuterske viruse, da će biti dostupan bez prekida ili da će sve greške biti brzo ispravljene.
U okviru ograničenja koja predviđa važeći zakon, NEXI CENTRAL EUROPE neće snositi odgovornost prema vama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji su rezultat ili su povezani sa korišćenjem ovog veb-sajta ili bilo koje informacije koja je sadržana na ovom veb-sajtu ili na veb-sajtovima trećih strana na koje se ovaj veb-sajt poziva, uključujući, na primer (i) gubitak ili oštećenje podataka, (ii) gubitak ili oštećenje vašeg hardvera, (iii) gubitak profita ili zarade; (iv) prekid vašeg poslovanja.
Nijedna od odredbi ovih uslova korišćenja ne može da isključi ili ograniči našu odgovornost prema vama u slučaju nepropisnog ponašanja ili nemara, ili bilo koju drugu odgovornost koja ne može biti isključena u skladu sa važećim zakonom.
 
NEXI CENTRAL EUROPE neće preuzeti nikakvu odgovornost u vezi sa sadržajem objavljenim na ovom veb-sajtu ili sa načinom na koji taj sadržaj koriste treće strane, niti sa bilo kakvim izmenama koje mogu proisteći iz pristupa, interkonekcije ili preuzimanja materijala ili kompjuterskih programa sa ovog veb-sajta.
 
Ovaj veb-sajt ne predstavlja publikaciju, niti je periodično izdanje, a ažurira se u skladu sa dostupnošću njegovog sadržaja. Prema tome, ne može se ni na koji način smatrati uredničkim proizvodom u smislu važećih zakona.
 
4) ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Za obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti, idite na Politiku privatnosti klikom na odgovarajući link.

 
5) KOLAČIĆI

Za više informacija o načinu na koji ovaj veb-sajt koristi kolačiće, pročitajte naše Obaveštenje o kolačićima, klikom na odgovarajući link.

6) MESTO NADLEŽNOSTI

Korisnik je saglasan da će sudovi zemlje u kojoj je registrovano sedište NEXI CENTRAL EUROPE biti nadležni za rešavanje svih sporova koji mogu proisteći u vezi sa pristupom ili korišćenjem ovog veb-sajta ili u vezi sa preuzimanjem ili korišćenjem emitovanog materijala, ili iz bilo kog drugog razloga, između korisnika ovog veb-sajta i kompanije NEXI CENTRAL EUROPE ili drugih subjekata koji su učestvovali, učestvuju ili će učestvovati u kreiranju i upravljanju ovim veb-sajtom i, u svakom slučaju, zakon zemlje u kojoj je registrovano sedište NEXI CENTRAL EUROPE će se primenjivati nezavisno od adrese korisnika za pružanje usluge ili registrovanog sedišta.
 
Autor veb-sajta: NEXI CENTRAL EUROPE.