Legal notice

A jelen webhely használati feltételei

A jelen használati feltételek irányadók a NEXI CENTRAL EUROPE S.A. („NEXI CENTRAL EUROPE”) – nexicentraleurope.com címen található – jelen társasági webhelye weboldalaihoz való hozzáférésre, valamint a webhelyhez való hozzáféréskor nyújtható szolgáltatások használatára. A használati feltételeket a NEXI CENTRAL EUROPE – a jelen webhelyet tulajdonló és kezelő, valamint annak tartalmáért felelős társaság – megváltoztathatja.

Minden változtatás közzétételre kerül a jelen webhelyen, használata pedig az Ön hozzáférése időpontjában közzétett legfrissebb verzió hatálya alá esik. A jelen webhelyhez való hozzáférés és annak használata maga után vonja a jelen használati feltételek Ön általi teljes elfogadását. Amennyiben nem kívánja elfogadni a feltételeket, kérjük, ne használja ezt a webhelyet. A NEXI CENTRAL EUROPE fenntartja a jogot, hogy az Ön jelen webhelyhez való hozzáférését, illetve a webhely Ön általi használatát megszakítsa, illetve felfüggessze, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a jelen feltételeket megsértette, illetve amennyiben biztonsági okokból ez szükségessé válik.

1) SZERZŐI JOG

© Copyright 2022 NEXI CENTRAL EUROPE. – Minden jog fenntartva.
 
A NEXI CENTRAL EUROPE előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen webhelyen lévő anyagok – bármely eszközzel és bármely médiumon történő – többszörözése nem megengedett.
 
Megengedett a kizárólag személyes nem-kereskedelmi célú másolás, illetve nyomtatás. A NEXI CENTRAL EUROPE előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a tartalom bármely részének módosítása, közzététele, továbbítása, értékesítése, másolása, kivonatolása, terjesztése, illetve megjelenítése nem megengedett.
 
A www.nexicentraleurope.com webhely nem engedélyez – úgynevezett „keretezési” eljárásokkal (a linket létrehozó webhely keretében), illetve „mélylinkek” (a webhely belső oldalaira mutató linkek) révén elhelyezett – a webhelyére mutató semmilyen linket.
 
Beszámoló, kutatás, kritika, illetve recenzió formájában idézetek megengedettek, amennyiben szerepel mellettük a forrás megjelölése (www.nexicentraleurope.com), amely tartalmazza a www.nexicentraleurope.com domain nevet, és a szerző nevét is, ha az idézet egy szövegre utal.
 
A jelen webhelyen többszörözött tartalom kizárólag a NEXI CENTRAL EUROPE előzetes írásbeli hozzájárulásával többszörözhető.
 
Az aláírt szövegekre vonatkozó jogok az adott szerzők tulajdonát képezik.


2) VÉDJEGY

A NEXI a NEXI S.p.A – a NEXI CENTRAL EUROPE anyavállalata - védjegye. Egyéb védjegyek a NEXI S.p.A. és-vagy más vállalatok tulajdonát képezik, illetve képezhetik. E védjegyek a tulajdonosuk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatók.
 
3) FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A NEXI CENTRAL EUROPE nem garantálja a folytonosságot a jelen webhely interneten való rendelkezésre állása tekintetében, és nem garantálja a jelen webhely révén rendelkezésre bocsátott szolgáltatások nyújtását sem. A felhasználó elismeri és elfogadja, hogy a jelen webhely révén, linkeken keresztül elérhető webhelyek harmadik személyek webhelyei, amelyek a jelen webhelytől és a NEXI CENTRAL EUROPE kereskedelmi szervezetétől függetlenek. Ennélfogva, a NEXI CENTRAL EUROPE nem vállalhat semmilyen garanciát, illetve felelősséget a linkek révén összekapcsolt, fent említett webhelyek létezésével, illetve tartalmával kapcsolatban.
 
A NEXI CENTRAL EUROPE minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a jelen webhelyen közzétett anyag és tartalom gondos értékelésen és elemzésen essen át, a legnagyobb gondossággal legyen megalkotva, és időben frissítésre kerüljön.
Előfordulhatnak azonban hibák, pontatlanságok, illetve kihagyások. Ezért a NEXI CENTRAL EUROPE elutasít a jelen webhelyen esetleg előforduló hibákért, pontatlanságokért, illetve kihagyásokért való minden felelősséget.
A jelen webhely szolgáltatása „kiállított állapotban” történik, és a NEXI CENTRAL EUROPE vele kapcsolatban nem nyújt semmilyen – kifejezett vagy hallgatólagos – garanciát, ideértve a jelen webhely pontosságára, teljességére, harmadik személyek jogainak meg nem sértésére, forgalmazhatóságára, illetve egy sajátos célnak való megfelelőségére vonatkozó garanciát is. A NEXI CENTRAL EUROPE különösen nem garantálja, hogy a jelen webhely számítógépes vírusoktól mentes, megszakítás nélkül rendelkezésre áll, illetve, hogy a hibák azonnal kijavításra kerülnek.
Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett korlátok között, a NEXI CENTRAL EUROPE nem felelős Önnel szemben a jelen webhely – illetve a jelen webhelyen, vagy a jelen webhely által hivatkozott harmadik személyek webhelyein lévő információk – használatából eredő, illetve használatával kapcsolatos semmilyen kárért, illetve veszteségért, ideértve példálózó jelleggel (i) adatok elvesztését, illetve sérülését, (ii) az Ön hardvere elvesztését, illetve sérülését, (iii) elmaradt hasznot, illetve keresetkiesést; (iv) az Ön üzemszünetét.
A jelen használati feltételek egyetlen rendelkezése sem zárhatja ki, illetve korlátozhatja az Önnel szembeni felelősségünket szakmai etikába ütköző cselekmény, illetve gondatlanság esetén, vagy az alkalmazandó jogszabályok szerint ki nem zárható egyéb felelősség vonatkozásában.
 
A NEXI CENTRAL EUROPE nem vállal semmilyen felelősséget sem a jelen webhelyen közzétett tartalomért, sem e tartalom harmadik személyek általi esetleges felhasználásáért, sem anyagok, illetve számítógépes programok megtekintéséből, összekapcsolásából, illetve a jelen webhelyről való letöltéséből esetleg eredő módosításokért.
 
A jelen webhely nem kiadvány, nem is folyóirat, és a tartalmának rendelkezésre állása szerint kerül frissítésre. Ennélfogva, semmilyen módon nem tekinthető az alkalmazandó jogszabályokban foglaltak szerinti szerkesztői terméknek.
 
4) SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A személyes adatok védelméről szóló tájékoztató megtekintése érdekében ellátogathat a megfelelő linken keresztül az Adatvédelmi irányelvhez.

 
5) SÜTIK

A sütik jelen webhely általi használatáról való további tájékozódás érdekében a megfelelő linken keresztül megtekintheti a Sütikre vonatkozó tájékoztatónkat.

6) A JOGHATÓSÁG HELYE

A jelen használati feltételek – az Adatvédelmi irányelvvel, valamint a Sütikre vonatkozó tájékoztatóval együtt – az Ön, valamint a NEXI CENTRAL EUROPE között, a jelen webhely Ön általi használatára vonatkozó teljes megállapodást képezi. A felhasználó elfogadja, hogy a görög bíróságok rendelkeznek joghatósággal minden olyan jogvita tekintetében, amely a jelen webhelyhez való hozzáféréssel, illetve annak használatával kapcsolatban, vagy a továbbított anyag letöltése, illetve használata vonatkozásában, vagy bármely egyéb okból merülhet fel a jelen webhely felhasználója, valamint a NEXI CENTRAL EUROPE, illetve más olyan jogi személyek között, amelyek részt vettek, részt vesznek, illetve részt fognak venni a webhely létrehozásában és kezelésében, és minden esetben a görög jog irányadó, a felhasználó szolgáltatási címétől, illetve székhelyétől függetlenül. A joghatóság helye Athén.
 
A webhely szerzője: NEXI CENTRAL EUROROPE.